When angry

Hisnul Muslim

When angry

Good Etiquette Duas

1
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيـمِ

'A'oothu billaahi minash-Shaytaanir-rajeem.

I seek refuge in Allah from Satan the outcast.

[Hisnul 193] [Al-Bukhari 7/99, Muslim 4/2015.]