Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

About Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh - Meaning, Pronunciation & Uses

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

As-sa-la-mu-a-lai-kum Wa-rah-ma-tul-la-hi Wa-ba-ra-ka-tuh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh