Ameen Ya Rabbul Alameen

About Ameen Ya Rabbul Alameen - Meaning, Pronunciation & Uses

آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Ameen Ya Rabbul Alameen

Amen, O Lord of the Worlds

Ameen Ya Rabbul Alameen

A-meen Ya Rab-bul A-la-meen

Ameen Ya Rabbul Alameen